next up previous
Next: 2.1 Odtržení rekurentního odhadu Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 1.2 Odhady momentů -

2. Cvičení 2: Blokový odhad koeficientů AR modeluSubsections

Mirek 2006-12-12