next up previous
Next: 2.2 Odhad koeficientů AR Up: 2. Cvičení 2: Blokový Previous: 2. Cvičení 2: Blokový

2.1 Odtržení rekurentního odhadu střední hodnoty od signálu

Nejprve si namodelujeme vhodný signál $ x[n]$, na kterém budeme odhady zkoušet.

x = [ 1.0*ones(10,1); zeros(10,1); 0.75*ones(10,1) ];
x = [ x;  zeros(10,1); 2.0*ones(10,1) ];

Jelikož $ x[n]$ je deterministický jde nám zde pouze o odhad "časové" střední hodnoty (pro náhodný proces lze takovéto odhady rovněž použít za předpokladu stacionarity a ergodicity). Výpočet odhadu střední hodnoty vzorků $ x[1],\ldots,x[N]$

$\displaystyle \hat{\mu} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x[n]
$

lze rekurentně zapsat

\begin{equation*}\begin{aligned}\hat{\mu}[n] &= \frac{n-1}{n}\hat{\mu}[n-1] + \frac{1}{n} x[n], \\ \hat{\mu}[1] &= x[1]. \nonumber \end{aligned}\end{equation*}

Vidíme, že pak $ \hat{\mu} = \hat{\mu}[N]$. Odtud název pro $ \hat{\mu}[n]$ rekurentní odhad.


Cvičení 2.0: Proveďte rekurentní a průběžný odhad střední hodnoty signálu $ x[n]$. V průběžném odhadu volte $ \lambda = 0.8$. Porovnejte oba odhady. Který lépe vystihuje lokální chování signálu? Jak jsou na tom z hlediska přesnosti? 2.1


Výsledky:

Figure 2.1: Srovnání rekurentního a průběžného odhadu střední hodnoty.
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig1.ps}Mirek 2006-12-12