ADAPTIVNÍ SYSTÉMY - CVIČENÍ 1


Úloha 1.1

Napište funkci pro výpočet střední hodnoty signálu a zobrazte závislost odhadu střední hodnoty na počtu vzorků pro:

a) dávkové zpracování

b) rekurentní zpracování
,
s počáteční podmínkou

c) pruběžné zpracování
,
s počáteční podmínkouÚloha 1.2

Systém je popsán vztahem , s počáteční podmínkou a .

Zobrazte:

a) Z - rovinu
b) modulovou frekvenční charakteristiku
c) impulsovou odezvu
d) přechodovou odezvu


Úloha 1.3

Ověřte chování algoritmu pro výpočet střední hodnoty z úlohy 1.1 (ruzné odhady) na tvaru signálu.
Pro cvičení použijte následující signály :

a) signál složený ze dvou jednotkových skoků

b) signál složený ze dvou jednotkových skoků se superponovanou šumovou složkou.


APLIKACE  Z  ADAPTIVNÍHO  ZPRACOVÁNÍ  ŘEČI


APLIKACE  Z  EKONOMIKY