31AP1 - Architektury programovatelných obvodů 1

Tento předmět je ve strukturovaném studiu nahrazen předmětem X31PO1 - Programovatelné obvody 1

Valid HTML 4.01 Transitional

Poslední modifikace 28. 1. 2007.