CPLD obvody firmy Lattice

 

Táto prezentácia opisuje súčastný sortiment CPLD obvodov ponúkaných firmou Lattice Semiconductors. Konkrétne je obsiahnutá architektúra rodín obvodov ispLSI2000-6000, ispMACH4000, ispMACH5000 a ispXPLD5000. Prezentácia sa zameriava na spoločné črty týchto obvodov. Naproti tomu konkrétne detaily archytektúr jednotlivých obvodov sú prediskutované iba okrajovo.

 

Obsah prezentácie:

 

Bloková štruktúra CPLD obvodov. 1

General Logic Block. 2

Flexible Multi-Function Block (MFB) 6

I/O Banks. 10

Clock Distribution. 11

Power Management 11

Set & Reset Capability. 11

IEEE 1149.1 – Compliant Boundary Scan Testability. 11

Špecifiká jednotlivých obvodov. 11

Reklamné obrázky alebo čím všetkým sa Lattice chváli... 12

 

 

Bloková štruktúra CPLD obvodov

 

Obecná štruktúra CPLD obvodov

 

 

Najčastejšie vyskytujúce sa prvky v CPLD:

 

 

General Logic Block

Realizuje AND – OR pole

 

 

 

Bloková schéma GLB

 

 

 

 

 

Podrobnejšia schéma GLB (ispLSI5000V Family)

 

 

 

 Podrobnejšia schéma GLB (ispXPLD5000MX Family) – obsahuje podporu aritmetiky (prenos)

 

 

Ekvivalentné zapojenie GLB u obvodov ispMACH4000 – PTSA je nahradené Dvojicou Cluster Allocator a SuperWIDETM Steering Logic

 

 

Flexible Multi-Function Block (MFB)

 

Funkčný blok schopný pracovať ako

 

 

MFB obsahujú obvody rodiny ispXPLD5000. Obvody rodin ispMACH a ispLSI neobsahujú MFB ale GLB.

 

 

SuperWIDETM Logic – Zodpovedá GLB s podporou aritmetiky

 

 

Dual Port Memory

 

 

Single Porte Memory

 

 

 

FIFO Memory

 

 

 

 

CAM Memory

 

 

 

 

I/O Banks

 

I/O Banky slúžia ako vstupno výstupné body CPLD obvodov

 

Clock Distribution

 

Power Management

 

Set & Reset Capability

 

IEEE 1149.1 – Compliant Boundary Scan Testability

 

Špecifiká jednotlivých obvodov

o        FIFO

o        Single Port RAM

o        Dual Porte RAM

 

ispLSI6000 Family blokový diagram (prítomné moduly pamäte a registru/čítača)

 

 

 

Reklamné obrázky alebo čím všetkým sa Lattice chváli...

 

 

 

Obvody firmy Lattice

 

 

 

Lattice sa chváli nízkou spotrebou ispXPLD5000

 

 

Lattice sa chváli všestrannosťou ich ispXPLD500MX

 

 

1.8-volt Performance Leadership

Lattice sa chváli rýchlosťou svojho ispLSI4000C

 

 

 

Coolest Power, Coolest Price

View the Zero Power CPLD Flash Demo

Standby Power

Lattice sa chváli nízkou spotrebou ich ispMACH4000Z

 

Complex programmable logic device ispMACH 4A Speedlocking Performance

Lattice sa chváli rýchlosťou ich ispMACH4A