Sekvenční příkazy

Příkaz if

if PRICTI and not ODECTI then
  c := c +1;
 elseif not PRICTI and ODECTI then
  c := c -1;
 elseif PRICTI and ODECTI then
  c := 0;
 else
  c := c;
 end if;

Příkaz case

case DEN is
  when sobota to nedele =>
    c := 1;
  when pondeli | streda | patek =>
    c := 2;
  when others =>
    c := 3;
end case;

Příkazy loop, next, exit

L1 : for i in 0 to 9 loop
  L2 : for j in opcodes loop
    for k in 4 downto 2 loop -- návěští smyčky je nepovinné
      if k = i next L2;  -- skok na další smyčku L2
      end loop;
    exit L1 when j = crash; -- ukončení smyčky L1
  end loop;
end loop;

Příkaz wait

Příkaz wait lze použít např. jako wait(čekej) dokud platí pravidlo...

Příkaz přiřazení

Do proměnné se přiřezuje pomocí := a do signálu pomocí <=.