Architektury a použití programovatelných obvodů - AP1 a AP2

Tato stránka je nesmělým pokusem shromáždit alespoň část toho, co používáme a co se říká v předmětech AP1 a AP2, na jedno místo. Určitě nebude nikdy kompletní.

Co tu lze časem očekávat:
 

 

Co tu už alespoň částečně je, i když zatím dost neuspořádaně: