popisované
CPLD obvody:

Ultra              předmět AP2 -  ZS 1999
Flash
MAX
                                     zkratky pouzder
                                    dodávané typy obvodů

                                     Jan Novotný        (Flash)    novotnj2@fel.cvut.cz
                                     Petr Prášek         (Ultra)       xprasek@fel.cvut.cz
                                     Lukáš Macháček (MAX)   xmachace@fel.cvut.cz