LATTICE

Úvod do obvodu GAL, jejich základní přehled (5 str.). Technická specifikace GAL16V8 (30 str.). Technická specifikace ispGAL22V10 (15 str.). Zero-power součástky. Postup návrhu logiky s obvody GAL, návrhový systém ABEL a Synario (13 str.). Přehled profesionálních návrhových prostředků a programátorů pro obvody GAL (3 str.).
Základní seznámení se spínacími maticemi
ispGDS (5 str.), výhody (3 str.) a technická specifikace (9 str.). Překladač pro ispGDS - GASM gdspkg.zip, manuál. Aplikační poznámky - pouľití pro Plug and Play
"
Signature" - identifikace naprogramovaných obvodů (2 str.)

Úvod do CPLD obvodů pLSI a ipsLSI řady 1000 (1016, 1024, 1032, 1048) - (4 str.). Technická specifikace obvodů CPLD ispLSI a pLSI 1016 (19 str.) a 1048 (16 str.).
Úvod do obvodů ipsLSI rady
3000 (3160, 3192, 3256, 3320) - (3str.). Úvod do obvodů ipsLSI řady 6000 (zatím jen 6192).
Průvodce návrhem obvodů ispLSI a pLSI systémem pDS pro začátečníky. Kritéria výběru vhodného CPLD, nejlépe od Lattice. Nahrávání konfigurace do obvodů, zřetezení, software ispdaisy.zip.


Přednáška o obvodech Lattice připravená vašimi kolegy pro rodiny ispLSI2000, ispLSI3000 a ispLSI6000.