˙vod

popis

architektura
 PLCs
 PFU
 LUTs
 PICs
meziQ propojky distribuce CLK

konfig. re×imy

°etýzenÝ obvod¨

Boundary scan

ORCA Foundry

odkazy