PLC se skládá z těchto bloků:
PFU (programovatelná funkční jednotka) (obr.)

která může pracovat v mnoha módech,
a podpůrné a propojovací  jednotky SLIC (obr.).

Tato jednotka slouží k propojování PFU navzájem, avšak může zastávat řadu dalších funkcí. Především umožňuje zrychlené dekódování (obsahuje desetivstupou kombinační logiku), takže rozsáhlé funkce lze realizovat kratší kaskádou, tedy rychleji. SLIC může pracovat v mnoha módech, které se liší kombinací dekodérů a budičů.