Systémové prostředky obsahuje:
spojovací systém: spínací obvody a kovová vedení. Spínací obvody CPI vypadají principiálně takto:

Jiným druhem spínačů jsou konfigurovatelné oboustranné 3-stavové budiče. Stav těchto spínačů je dán vždy příslušným bitem kofigurační paměti RAM.

Kovová vedení jsou různého druhu - od dlouhých přes celý čip po krátká pro spoje uvnitř PFU. Téměř vždy se vedení vyskytuje ve skupině po deseti. Nejkratší jsou IntraPLC - pro spoje uvnitř PLC.  Výstupy PLC se připojují přes výstupní multiplexer na vedení xSW. Na toto vedení lze však připojit i vstupy PFU. Vedení obsahuje 4*10 drátů, lze je připojit k delším vedením, nebo jimi lze spojovat sousední PFU. Pro propojování vzdálenějších PFU zde jsou hromady horizontálních a vertikálních vedení různé délky. Jak to zhruba vypadá ukazuje obr.


Na dalším obrázku vidíme spojení více PFU.

Další nedozírnou skupinou spojek je skupina vedení sloužících pro vstup a výstup z obvodu.

Obvod podporuje 3 druhy rozvodu hodin.

Dalším systémovým prvkem jsou obvody zajišťující inicializaci obvodu. Obvod při startu natáhne konfiguraci z vnější paměti jedním z mnoha způsobů.
Obvod podporuje funkci Boundary Scan.