Rychlý přenos (Fast Carry logic)

Vsechny F-LUT a G-LUT (viz. CLB) obsahují speciální logiku pro rychlé generování přenosů - přetečení a podtečení (carry, borrow). Tyto extra vystupy se daji připojit na funkční generátory sousedních CLB. Toto umožňuje efektivně realizovat sčítačky, odečítačky, akumulátory, komparátory a čítače. 4 vstupový funkční gener lze nakonfigurovat jako 2 bit. sčítčka. U 5V součástek může být přenos ze zhora dolů, ale i z leva do prava. U rady XL je to jen ze zhora dolů a tím je dosažena větší rychlost. Na obr. 10 je ukázány možné přenosy mezi CLB a na obr.11 je ukázána rychlá logika přenosu v CLB.


Obr.10


Obr.11

Detailní schema logiky přenosů je na obr.12


Obr.12