Input/Output bloky (IOB):

Propojují PINy na pouzdru s interní logikou. Každý PIN může být nakonfigurováním příslušného IOB nastaven buď jako vstupní, výstupní a nebo jako obousměrný

Vstupní signál může být propojen buď přímo na vnitřní “propojovací sběrnici” nebo přes vstupní registr. Zjednodušené schéma vstupního registru je zde:

D - Vstupní signál
CK - Hodinový signál
EC - Clock enable
GSR - Set nebo reset
Q - Výstup