ROZLOŽENÁ(distributed) RAM

Jak bylo uvedeno výše, jsou v každém CLB funkční generátory ( F-LUT, G-LUT ) realizováný pamětí a tudíž lze tyto generátory využít jako paměť.

Paměť lze nakonfigurovat v těchto modech:


Na obr.8 je paměť v single port modu:


Obr.8

V následující tabulce je zachycen vztah mezi signály buňky CLB použitými v  obr.2 a obr.8

Na obr. 9 je pamet v dual port modu:


Obr.9

V následující tabulce je zachycen vztah mezi signály buňky CLB použitými v  obr.2 a obr.9