Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

ASI - Úloha č.0 - Opakování elementárních úloh v MATLABu


 1. Funkce load, save a loadbin, loadwav, savebin, savewav
  Načtěte a prohlédněte si následující signály s dostupných databází:
  - s0001.binl (car2)
  - m0.bin (ntimit)
  - fp5.eeg (eeg)

 2. Funkce sound, soundsc.
  Poslechněte si akustické signály načtené v předchozím kroku.

 3. Harmonický signál
  Generujte sinusovku o kmitočtu f=1kHz při vzorkovacím kmitočtu f=8kHz.

  Vygenerujte jednoduchou melodii při vzorkovacím kmitočtu f=8kHz.
  "Ovčáci, čtveráci" = "c - e - g" = "261.6 - 329.6 - 391.9 [Hz]"
  Délka trvání každého tónu - to = 0.5 [s]
  Signál (nebo funkci generující tento signál) si uschovejte pro další použití !!!

  Pozn.: Poměr kmitočtů pro půltón je 2^(1/12)
  Základní stupnice 'C dur' má tedy následující inetrvaly

  c-d d-e e-f f-g g-a a-h h-c
  2^(1/6) 2^(1/6) 2^(1/12) 2^(1/6) 2^(1/6) 2^(1/6) 2^(1/12)

 4. Bílý šum
  Generujte šum s Gaussovým rozložením se střední hodnotou 0.5 a rozptylem 0.01