Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

ASI - Srovnání filtrace v kmitočtové a časové oblasti ( návrh číslicových filtrů pomocí MATLABu )


Úkol:
Navrhněte filtr potlačující nejnižší kmitočtové složky řečového signálu (fc = 300Hz). Srovnejte řešení uvedené úlohy v kmitočtové a časové oblasti.


Pokyny k vypracování: