Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

ASI - Metoda sčítání přesahů "OverLap-and-Add" (OLA)


Úkol:
Implementujte funkci ('ola'), realizující rozklad a syntézu signálu metodou sčítání přesahů (OLA).
Vstupní parametry:

s - vstupní signál,
wlen - délka okna,
wstep - krok segmentace (překryv okna),
wtype - typ váhovacího okna ('hamming','rect').
Výstupní parametr:
out - výstupní signál.


Pokyny k vypracování: