Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

Algoritmy zpracování signálů - cvičení letní semestr 2005/2006


Pomůcky pro práci ve cvičení:

On-line příručka maticového počtu v angličtině
Databáze signálů
Funkce pro načtení binárních dat do MATLABu: loadbin.m, loadwav.m
Užitečné informace lze nalézt též na stránkách jiných předmětů:
     CSS - Číslicové signály a soustavy (autor doc. Čmejla) - již neexistující předmět
     UCZ - Úvod do číslicového zpracování signálů (autor doc. Čmejla)
     DZR - Digitální zpracování řeči (autoři ing. Hanžl, doc. Čmejla)

Hodnocení průběžné práce ve cvičení:


Program cvičení:

Opakování elementárních úloh

1.týden - Krátkodobé a dlouhodobé charakteristiky
- Energie a logaritmická energie signálu (dlouhodobá, krátkodobá).
- Dávkové a průběžné metody odhadu energie signálu.
- SNR - signálu se šumem

2.týden - Metoda sčítání přesahů (OLA), Filtrace signálu v kmitočtové oblasti
- Implementace rozkladu a syntézy signálů (OLA)
- Filtrace v kmitočtové oblasti do telefonního pásma
- Srovnání filtrace ve frekvenční a časové oblasti (viz. CZS) - ve volném čase

3.týden - OLA (metoda sčítání přesahů) + spektrální odečítání
- Spektrální odečítání

4. týden - Banky filtrů s nelineární frekvenční osou
- Návod ke cvičení

5.týden - Lineární predikce (LPC analýza)
- Výpočet parametrů AR modelu z Yule-Walkerových rovnic (Autokorelační metoda)
- Identifikace parametrů systému
- Modelování signálů pomocí AR modelu
- Návod ke cvičení

6.týden - AR model - Kovarianční metoda řešení normálních rovnic
- Definice metody, srovnání s autokorelační metodou
- Spektrální rozlišení
- Stabilita modelu
- Rozlišení dvou sinusovek z malého počtu vzorků signálu

7.týden - LPC - rychlé algoritmy výpočtu AR koeficientů, koeficienty odrazu
- Durbinův algoritmus, Levinsonova rekurse - koeficienty odrazu, Burgův algoritmus
- Řád modelu, kritéria pro určení řádu modelu

8.týden - Kepstrální analýza
- Možnosti zpětné rekonstrukce, liftrace - potlačování konvolučních šumů
- Návod ke cvičení

9.týden - Kepstrální analýza
- LPC kepstrální koeficienty - vyhlazené odhady spektra
- Kepstrální vzdálenost - detekce signálu v šumu
- Návod ke cvičení

10.týden - Aplikace koherenční analýzy
- Kohereční funkce, průměrná koherence, časový vývoj koherence
- Aplikace na detekci řečového signálu v šumu pozadí
- Návod ke cvičení

11.týden - Aplikace diskrétní kosinové transformace
- DCT vs. DFT - základní vlastnosti
- Aplikace využívající DCT
- Návod ke cvičení

12.-13. týden - Prezentace semestrálních prací
- Závazný termín odevzdání písemného zpracování semestrální práce platný pro všechny skupiny je ve 12. týdnu !!!

14.týden - Zápočty, rezerva