Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2M31CZS (A2M99CZS) - Číslicové zpracování signálů - HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
zimní semestr 2017/2018

 1. Út 3.10.2017 - Náhodné signály (charakteristiky, stacionarita, ergodicita)
 2. Út 10.10.2017 - Parametry signálů v časové oblasti a jejich odhad (střední hodnota, střední kv. hodnota, korelace)
 3. Út 17.10.2017 - Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru
 4. Út 24.10.2017 - Spektrální analýza reálných signálů (princip neurčitosti, spektrogram, PSD)
 5. Út 31.10.2017 - Základní vlastnosti číslicových filtrů, lineární konvoluce, Z-transformace
 6. Út 7.11.2017 - Diskretizace systémů, vztah roviny p a z.
 7. Út 14.11.2017 - Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace
 8. Út 21.11.2017 - Speciální filtry hřebenový, notch, fázovací články
 9. Út 28.11.2017 - Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace
 10. Út 5.12.2017 - Filtrace ve frekvenční oblasti, cyklická konvoluce, zpracování dlouhých signálů pomocí metody přičtení a úschovy přesahu
 11. Út 12.12.2017 - Decimace a interpolace, převzorkování signálu, vzorkování pásmových signálů, realizace Hilbertova transformátoru
 12. Út 19.12.2017 - Vlnková transformace a banky filtrů.
 13. Út 2.1.2018 - Modelování, parametrické metody (AR, MA, ARMA)
 14. Út 9.1.2018 - Rezerva