Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2B31CZS (B2M31CZS) - Číslicové zpracování signálů - HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
zimní semestr 2018/2019

 1. Út 2.10.2018 - Náhodné signály (charakteristiky, stacionarita, ergodicita)
 2. Út 9.10.2018 - Parametry signálů v časové oblasti a jejich odhad (střední hodnota, střední kv. hodnota, korelace)
 3. Út 16.10.2018 - Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru
 4. Út 23.10.2018 - Spektrální analýza reálných signálů (princip neurčitosti, spektrogram, PSD)
 5. Út 30.10.2018 - Základní vlastnosti číslicových filtrů, lineární konvoluce, Z-transformace
 6. Út 6.11.2018 - Diskretizace systémů, vztah roviny p a z.
 7. Út 13.11.2018 - Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace
 8. Út 20.11.2018 - Speciální filtry hřebenový, notch, fázovací články
 9. Út 27.11.2018 - Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace
 10. Út 4.12.2018 - Filtrace ve frekvenční oblasti, cyklická konvoluce, zpracování dlouhých signálů pomocí metody přičtení a úschovy přesahu
 11. Út 11.12.2018 - Decimace a interpolace, převzorkování signálu, vzorkování pásmových signálů, realizace Hilbertova transformátoru
 12. Út 18.12.2018 - Vlnková transformace a banky filtrů.
 13. Út 8.1.2019 - Modelování, parametrické metody (AR, MA, ARMA)