Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (ISO-Latin-2)

B2M31DSP - Pokročilé metody DSP
letní semestr 2018/2019

Rozsah: 2 + 2

Garant:
Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., míst. 526 / B2, Fakultní e-mail: sovka

Přednášející:
Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., míst. 526 / B2, Fakultní e-mail: sovka

Cvičící:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak

Zde je rozvrh předmětu pro aktuální semestr


OSNOVA PŘEDNÁŠEK
PROGRAM CVIČENÍ   

B2M31DSP na FEL Moodle (autorizovaný přístup)

DOPORUČENÁ LITERATURA


Charakteristika předmětu:

Předmět je zaměřen na pokročilé metody používané pro zpracování signálů v multimediální technice rozvíjející základní techniky zvládnuté v předmětu Čislicové zpracování signálů.

 • Látka z přednášek je procvičována a doplňována v počítačových cvičeních, ve kterých je používán pro analýzu signálů především programový systém MATLAB.

  Předpokládané znalosti:

 • základy teorie signálů a systémů (na úrovni absolvování předmětu - B2M31CZS - Číslicové zpracování signálů)
 • základy programování

  Pro zdatnější studenty:

 • možnost zapojení do výzkumných úkolů řešených na jednotlivých pracovištích programu v rámci semestrálních projektů EK.

  Podmínky absolvování předmětu:

  Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou.
 • Průběžná práce v semestru se započítává do celkové klasifikace, tj. hodnotí se aktivní účast na cvičení a výsledky krátkých průběžných testů.
 • Předmět je zakončen ústní zkouškou s krátkou přípravou.

  Celkové bodové hodnocení, ze kterého vychází klasifikace z předmětu, se skládá ze 2 částí v následujícím poměru:

  Výsledná klasifikace je pak dána tabulkou podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
  Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F
  Bodové hodnocení 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 < 50
  Číselná klasifikace 1,0 1,5 2 2,5 3 4
  Česky výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

  Navazující nebo doplňující předměty na EK:

 • B2M31ZRE - Zpracování řeči
  Prosím, pošlete mi email v případě libovolných problémů.
  E-mail: pollak s fakultní adresou fel.cvut.cz
  Poslední změna: Čt úno 9 14:48:56 CET 2017