Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (ISO-Latin-2)

B2M31ZRE - Zpracování řeči
letní semestr 2018/2019

Rozsah: 2 + 2

Garant, přednášející a cvičící:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak --- at --- fel.cvut.cz

Další učitelé přednášející a cvičící:
Ing. Petr Mizera, míst. 461 / C4, Fakultní e-mail: mizera --- at --- fel.cvut.cz

Zde je rozvrh předmětu pro aktuální semestr


Skoda_logo OSNOVA PŘEDNÁŠEK
PROGRAM CVIČENÍ (Vybrané audio pomůcky používané ve cvičeních byly pořízeny s příspěvkem společnosti ŠKODA AUTO)

B2M31ZRE na FEL Moodle (autorizovaný přístup)

DOPORUČENÁ LITERATURA


Charakteristika předmětu:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů magisterského studia s problematikou zpracování řečových signálů s užším zaměřením na mutlimediální aplikace. Tato problematika má široký aplikační záběr v multimediálních systémech.

 • Látka z přednášek je procvičována a doplňována v počítačových cvičeních, ve kterých je používán programový systém MATLAB a další softwarové nástroje používané pro analýzu řečového signálu.

  Předpokládané znalosti:

 • základy teorie signálů a systémů (na úrovni absolvování předmětu - B2M31CZS - Číslicové zpracování signálů)
 • základy programování

  Pro zdatnější studenty:

 • možnost zapojení do výzkumných úkolů z oblasti zpracování řečového signálu v rámci projektů a diplomových prací

  Podmínky absolvování předmětu:

  Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou. Do hodnocení se započítává práce v semestru a znalosti prokázané u ústní zkoušky.
 • Průběžná práce v semestru: za aktivní účast na cvičení je možné získat celkem 40 bodů (body za práci ve cvičeních a výsledky krátkých průběžných testů).
 • Předmět je zakončen ústní zkouškou s krátkou přípravou, ve které studenti prokáží znalosti problematiky ve 3 vybraných okruzích ze zveřejněného seznamu. Ze zkoušky je možné získat celkem 60 bodů, tj. 4 x ( 3 x 5 ) bodů, tedy max 5 bodů za každou otázku s celkovou vahou 4.

  Výsledná klasifikace je pak dána následující tabulkou podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
  Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F
  Bodové hodnocení 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 < 50
  Číselná klasifikace 1,0 1,5 2 2,5 3 4
  Česky výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

  Doplňující předměty v programu EK:

 • B2M31DSP - Pokročilé metody DSP
  Prosím, pošlete mi email v případě libovolných problémů.
  pollak --- at --- fel.cvut.cz
  Poslední změna: Pá led 5 10:11:21 CET 2018