Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

B2M31ZRE - Zpracování řeči - cvičení
letní semestr 2017/2018

Pomůcky pro práci ve cvičení:

Hodnocení průběžné práce v semestru:


PROGRAM CVIČENÍ:

 1. Po - 19.2.2018 (Pollák) - Úvod: řečový signál, nástroje pro analýzu, dostupné zdroje signálů
  - interaktiví práce se signály v prostředích MATLAB, Praat, Wavesurfer
  - nahrávání databáze signálů
  Návod ke cvičení

 2. Po - 26.2.2018 (Pollák) - Základní časové charakteristiky a spektrální charakteristiky
  - Energetické charakteristiky - energie, výkon, intenzita, RMS, PP
  - Počet průchodů nulou
  - spektrogram
  - spektrum z banky filtrů (mel)
  Návod ke cvičení

 3. Po - 5.3.2018 (Mizera) - Odhad základního tónu řeči
  - odhad základního tónu řeči na bázi autokorelace
  - demonstrace dalších možných algoritmů, odhad umístění hlasivkových pulzů
  Návod ke cvičení

 4. Po - 12.3.2018 (Pollák) - Kepstrum a kepstrální vzdálenost: detekce řečových úseků
  - definice a výpočet reálného (DFT) a LPC kepstra
  - výpočet kepstrální vzdálenosti aktuálního segmentu od pozadí, detekce řečové aktivity
  Návod ke cvičení

 5. Po - 19.3.2018 (Pollák) - LPC spektrum a odhad formantů
  - vykresleni LPC spektra reci
  - odhad formantu z LPC (razeni formantu, ruzny rad modelu)
  - formantový syntezátor samohlásek
  Návod ke cvičení

 6. Po - 26.3.2018 (Pollák) - Kódování řeči
  - základní LPC vokodér
  - varianty buzení AR modelu
  Návod ke cvičení

  Po - 2.4.2018 - VÝUKA ODPADÁ - Velikonoční pondělí

 7. Po - 9.4.2018 (Pollak) - Základy klasifikace na bázi GMM a VQ
  - princip GMM a VQ
  - úloha klasifikace samohlásek na bázi formantů
  Návod ke cvičení

 8. Po - 16.4.2018 (Pollák) - Rozpoznávání na bázi DTW
  - výpočet matice vzdáleností
  - nalezení nejkratší možné cesty průchodu maticí vzdáleností
  - realizace rozpoznávače číslovek
  Návod ke cvičení

 9. Po - 23.4.2018 (Pollák) - Rozpoznávání na bázi HMM I
  - rozpoznávání sekvence izolovaných samohlásek
  - určení parametrů GMM modelů pro jednotlivé stavy
  - definice strukturované proměnné s parametry HMM
  - výpočet emitovaných pravděpodobností v jednotlivých stavech
  Návod ke cvičení

 10. Po - 30.4.2018 (Pollák) - Rozpoznávání na bázi HMM II
  - určení pravděpodobností přechodů HMM modelu
  - výpočet pravděpodobnosti průchodu HMM modelem na bázi Viterbiho dekodéru
  - určení optimální cesty průchodu HMM modelem zpětným trasováním
  - určení hranic hlásek v promluvě
  Návod ke cvičení

 11. Po - 7.5.2018 (Pollák) - Rozpoznávání na bázi HMM III
  - výpočet pravděpodobnosti průchodu HMM modelem na bázi zpětného Viterbiho dekodéru
  - určení okupační věrohodnosti stavu
  Návod ke cvičení

 12. Po - 14.5.2018 (Pollák) - Verifikace mluvčího na bázi VQ
  - rozložení kepstra daného mluvčího v kepstrálním prostoru, rozdíly mezi mluvčími
  - vytvoření kódové knihy kepster daného mluvčího
  - realizace křížové verifikace mluvčího se signály z dostupné databáze
  - interaktivní on-line verifikace mluvčího v malých pracovních skupinkách 2-4 studentů
  Návod ke cvičení

 13. Po - 21.5.2018 (Pollák) - Verifikace a identifikace mluvčího na bázi GMM
  - verifikace mluvčího na bázi GMM modelování
  - vliv rozšířeného příznakového vektoru
  - vyhledání promluvy řečníka v rozsáhlé množině promluv
  Návod ke cvičení