Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2M31ZRE - Zpracování řeči - HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
letní semestr 2018/2019

 1. Po - 18.2.2019 - Úvod - řečový signál, model vzniku řeči, základní časové charakteristiky, fonetické a artikulační aspekty (f0)
 2. Po - 25.2.2019 - Spektrální charakteristiky řečového signálu (DFT a LPC spektrum)
 3. Po - 4.3.2019 - Kepstrum, kepstrální vzdálenost, detekce řečové aktivity
 4. Po - 4.3.2019, 14:30 (Náhradní termín) - Potlačování šumu v řeči: šum aditivní, konvoluční; jednokanálové a vícekanálové systémy
  Po - 11.3.2019 - Výuka odpadá z důvodu nepřítomnosti na pracovišti
 5. Po - 18.3.2019 - Syntéza řeči, principy základních přístupů (formantová syntéza, PSOLA)
 6. Po - 25.3.2019 - Kódování řeči
 7. Po - 1.4.2019 - Rozpoznávání řeči I: Základní rozpoznávací úlohy, řečové příznaky a klasifikační techniky (GMM, ANN/DNN)
 8. Po - 8.4.2019 - Rozpoznávání řeči II: Rozpoznávání řeči s malým slovníkem (DTW, GMM-HMM).
 9. Po - 15.4.2019 - Rozpoznávání řeči III: Rozpoznávání spojité řeči (LVCSR, WFST). Adaptační techniky v rozpoznávání řeči.
  Po - 22.4.2019 - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - přednáška odpadá
 10. Po - 29.4.2019 - Využití neuronových sítích v hlasových technologiích.
 11. Po - 6.5.2019 - Rozpoznávání řečníka: Verifikace a identifikace mluvčího (VQ, GMM, DNN).
 12. Po - 13.5.2019 - Rozpoznávání jazyka. Databáze pro řečové technologie.
 13. Po - 20.5.2019 - Multimediální hlasové aplikace. Audio-visuální řečové technologie. Kochleární implantáty.