Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

A2M31ZRE cvičení

Verifikace mluvčího na bázi VQ


Úkoly k vypracování:

 1. Demonstrace klusterování na bázi K-means algoritmu
  • Pozorujte klusterování na bázi K-means algoritmu s využitím následujícího demosntračního skriptu kmeans_example.m. Demostrační clustrovaná data představují shluky v 2-rozměrném prostoru s volitelnou standardní odchylkou náhodného Gausovského šumu.
  • Pozorujte výsledky klusterování v následujících případech:
   - měnící se standardní odchylka aditivního šumu (proměnná sigma)
   - měnící se počet vzorků klusterovaných dat (proměnná xlen)
   - zvolený počet klusterů (proměnná clusternum)

 2. Zobrazení kepstrálního prostoru jednoho mluvčího

 3. Verifikace řečníka na bázi VQ

 4. OnN-LINE verifikace řečníka na bázi VQ


 5. Opakujte případně předchozí kroky pro další varianty výpočtu kepstra, tj. reálné kepstrum (vrceps.m) nebo LPC kepstrum (vaceps.m) resp. mel-kepstrum (vmfcc.m).