Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (ISO-Latin-2)

Číslicové zpracování signálů - letní semestr 2002/2003

Rozsah: 3 + 2

Přednášející: Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., míst. 526 / B2, E-mail: sovka@feld.cvut.cz
Út 16:15-18:30 - míst.č. 52

Cvičící: Všechna cvičení se konají v míst.č. 405
Út 7:30-9:00 Út 14:30-16:15
Ing. Petr Pollák, CSc. Ing. Petr Pollák, CSc.
míst. 461 / C4 míst. 461 / C4
E-mail: pollak@feld.cvut.cz E-mail: pollak@feld.cvut.cz

Zde je fakultní rozvrh pro předmět CZS


OSNOVA PŘEDNÁŠEK - PostScript | PDF
PROGRAM CVIČENÍ
DOPORUČENÁ LITERATURA


Charakteristika předmětu:

Cílem je podrobné zvládnutí základů číslicového zpracování signálů.

 • Látka z přednášek je procvičována a doplňována v počítačových cvičeních, ve kterých je používán systém MATLAB.
 • Důležitou pomůckou při experimentech studentů je orientační poslech signálů - z tohoto důvodu jsou algoritmy demonstrovány často na akustických signálech: řeč, hudba, apod.

  Předmět volně navazuje na předmět:

 • UCZ - Úvod do číslicového zpracování signálů

  Předpokládané znalosti:

 • základy teorie signálů a systémů
 • základy programování

  Pro zdatnější studenty:

 • možnost zapojení do výzkumných úkolů v rámci v oblastech rozpoznávání, zvýrazňování a kódování řečových signálů
 • další výzkumné aktivity lze nalézt v oblasti zpracování biologických signálů (EEG, EKG, impulsní oscilometrie, apod.)
 • implementace alogritmů v jazyce C, C++ a možnost simulací pod operačním systémem Linux

  Podmínky absolvování předmětu:

  Celkové hodnocení z předmětu se skládá ze tří částí:
 • A (30%) - hodnocení průběžné práce ve cvičení
 • B (30%) - zpracování samostatné semestrální práce a její prezentace (zpracovává se po dvojicích)
 • C (40%) - písemný zkouškový test základních znalostí (40min)

  Navazující nebo doplňující předměty na K331:

 • DZR - Digitální zpracování signálů řeči
 • ASI - Algoritmy zpracování signálů
 • SSCS - Speciální struktury číslicových systémů
 • ADA - Adaptivní číslicové systémy
  Prosím, pošlete email v případě libovolných problémů: pollak@feld.cvut.cz
  Poslední změna: Mon Feb 26 13:06:31 CET 2001