Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

TÉMATA VEDENÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ


Tomáš Mourek - 1994 : Možnosti detekce řeči a řečových pauz v signálu narušeném šumem.
Nguyen Thanh Huong - 1996 : Objektivní kritéria klasifikace řečového signálu.
Jan Kybic - 1998 : Kalmanova filtrace a její využití při potlačování šumu v řečovém signálu.
Ladislav Řeháček - 1998 : Tvorba databáze izolovaných číslovek a spontánních promluv, organizace databáze, nástroje pro správu a používání dat.
Martin Pechač - 1998 : Analýza šumu prostředí v jedoucím automobilu, tvorba databáze šumů.
Jaroslav Lang - 1998 : Rozpoznávání spojité řeči v hlučném prostředí pomocí skrytých markovovských řetězců.
Petr Hraba - 1998 : Návrh a realizace informativních poslechových testů pro klasifikaci kvality řečového signálu
Petr Chládek - 1999 : Kalmanova filtrace: Metody odhadu parametrů řečového signálu.
Michael Přibyl - 1999 : Tvorba databáze řeči snímané v šumovém prostředí a objektivní kritéria měření kvality řečového signálu.
Jan Kárník - 1999 : Rozpoznávání izolovaných slov v hlučném prostředí pomocí skrytých markovovských řetězců.
Viktor Švagr - 2001 : Potlačování šumu v řeči pomocí Kalmanovy filtrace.
Petr Fousek - 2002 : Předzpracování řeči s šumovým pozadím pro účely komunikace a rozpoznávání.
Jindřich Žďánský - 2002 : Robustní HMM rozpoznávač řeči.
Aleš Fidranský - 2002 : Komplexní srovnání algoritmů zvýrazňování řeči v aditivním šumu.


ZPĚT
Výuková stránka
Petr Pollák - domovská stránka
Tato stránka je stále aktualizována!
Prosím, pošlete mi email v případě libovolných problémů.

E-mail: pollak@noel.feld.cvut.cz
Poslední změna: 19. září 1997