Zadání prací v semináři DZR.
TĂ©ma kepstra a jejich aplikace

1. LPC koeficienty - Burg, chyba predikce v závislosti na řádu predikce pro různé segmenty. (speech14)
2. LPC spektrum. (Speechx4)
3. Měření vzdálenosti LPC spekter (speech11, speech13)
4. LPC kepstrum. Vzd álenost v prostoru kepster.(speech15)
5. Statistika kepstrálních vektorů pro segmenty vybraných hlásek. (speechd1)
6. Jednoduchá interpretace eliminace DTW - výpočet minimální akumulované vzdálenosti.


Document converted from ms word 8 by MSWordView(mswordview 0.5.14 (bw6))
MSWordView written by Caolan McNamara