A7B31ELI - Elektrotechnika pro informatiky - 2014/2015

Na této stránce najdete základní informace a studijní materiály pro předmět ELI. Podklady jsou průběžně aktualizovány.


Zkouškové termíny - změna

V KOSu jsou vypsány zkouškové termíny, zatím pouze pro informaci, s nulovou kapacitou, aby se na ně nedalo přihlásit. Zápis bude otevřen po zaznamenání všech zápočtů udělených v řádném termínu do KOSu, pravděpodobný termín je úterý 23.12.2014 v 15:00 hodin (změna, nepodařilo se přehodit cvičení posledních úterních kruhů na tento týden, tj. až po jejich skončení).


Přednášky

Přednášky se konají v Dejvicích (Technická 2) v posluchárně T2:C3-340 - místnost 340, na hlavní chodbě ve 3. patře.

Cvičení

Cvičení se konají v Dejvicích (Technická 2) v počítačové laboratoři T2:A3-412 - místnost 412, 4. patro, blok A3 (nad studijním oddělením).

Na cvičeních používáme volně dostupnou verzi simulátoru elektronických obvodů MicroCap9. Tento software si můžete legálně nainstalovat i na svůj vlastní počítač.

Zkouška


Poznámky k semestrálním pracím

Semestrální práce bude prezentována v posledních 2 cvičeních semestru z počítačů v počítačové učebně T2:A3-412, rozsah cca 7 minut na osobu, k dispozici bude datový projektor. Do konce týdne předcházejícího prezentacím, tj. do 7.12.2014 24:00 hodin (půlnoc z neděle na pondělí), musí být práce zaslána v písemné podobě jako jeden soubor v pdf formátu jako příloha e-mailu na adresu eli zavináč noel.feld.cvut.cz, předmět a obsah e-mailu dle vlastního uvážení. Název zaslaného souboru musí být utvořen podle vzoru 27-101horakja1.pdf, kde 27 je číslo zadání, 101 číslo paralelky (najdete např. ve svém rozvrhu předmětu na www.feld.cvut.cz, je to číslo v rozsahu 101-119) a horakja1 je logovací jméno studenta do sítě FEL. Pro příp. individuální zadání pište číslo zadání 99.
Po zaslání dostanete zpět potvrzovací mail s údaji o zaslaném souboru, jak jsme ho viděli my, uschovejte prosím pro případnou reklamaci, příp. zašlete znovu lépe, pokud jsou údaje jiné, než jste chtěli.

Bodový zisk z písemné verze zaslané mailem se dozvíte u svého cvičícího v zápočtovém týdnu.

Semestrální práce jsou hodnoceny max. 15 body. Bodování bude rozděleno na max. 8 bodů za prezentaci v učebně (věcná správnost, přednes, odpovědi na dotazy...), a na dalších max. 7 bodů při následné kontrole za kvalitu odevzdané práce (srozumitelnost, úplnost informací v psané verzi, dodržení formálních pravidel - literatura...). Při zachycení plagiátu nebo u písemného vyhotovení nezaslaného do předepsaného termínu nejsou uděleny body za psanou verzi a následuje ještě penalizace -20 bodů, při dodatečném doručení po termínu budou doplněny body za práci, zůstává penalizace -20 bodů.

Zasílaná práce by měla mít pro plný bodový zisk obsah srovnatelný s kvalitní ústní prezentací tak, aby prostudování této verze přineslo stejné porozumění problematice, jako účast na prezentaci. Rozsah psaného textu by měl odpovídat časovému limitu na prezentaci. Doporučený formát odevzdávaného pdf souboru je soubor, který obsahuje všechny listy použité při prezentaci (exportované do pdf) následované v témže pdf souboru doprovodným textem předneseným při prezentaci.


MicroCap9 FAQ

Jak udělat evropský odpor

Windows/Component Editor, najít Resistor, nastavit Shape: RESISTOR_EURO, zavřít okno, uložit. Všechny nové odpory budou vypadat jako obdélníček.

Nejde analýza, hlásí to "missing ground"

Přidejte do obvodu uzemnění, v každém obvodu musí být (označuje referenční uzel).

Nejde analýza, chová se to divně, možná to hlásí "loop"

Nemá nějaká součástka zkratované svorky? Při umístění součástky přes vodič se vodič nepřeruší...

Jak otočit součástku

Držte levé tlačítko myši a zároveň několikrát stiskněte pravé.

Jak udělat zpomalenou analýzu, kterou člověk stihne pozorovat

Spusťte Analysis/Transient, objeví se menu Scope/Animate Options, nastavte Delay.

Anim5 nefunguje

Obvod je pro demoverzi moc velký. Smažte třeba jednu sedmisegmentovku s dekodérem.

Na voltmetru má být nula, ale není

Vypněte si raději automatickou volbu rozsahu, aby vás nemátla mikroskopická napětí ve femtovoltech (fV).

Nemám MS Windows

MircoCap lze spustit pod Linuxem v simulátoru Wine.


Valid HTML 4.01 Transitional

Poslední modifikace 16. 12. 2014, Zdeněk Horčík.