1. úkol z A7B31ELI

Do svých poznámek nakreslete schéma a do formuláře v závěru zadání zapište vypočítané výstupní napětí U2, proud odebíraný ze zdroje U1, výkon spotřebovaný zátěží Rz a celkový výkon, který se v obvodu děliče přemění na teplo, pro obvod odporového děliče napájeného zdrojem napětí U1 s napětím naprázdno 10 V a vnitřním odporem Ri=100 Ohmů, odpory děliče R1=den data zadání v kOhmech, R2=číslo studenta v kruhu v rozvrhu ELI v kOhmech, zátěž Rz=číslo paralelky v rozvrhu ELI v kOhmech. Link na rozvrhy je např. na hlavní stránce ELI. Příště bude hodnoceno! Termín nejpozději do půlnoci z neděle na pondělí před příštím cvičením.

Poslední modifikace 15. 09. 2012, Zdeněk Horčík.