4. úkol z A7B31ELI

Navrhněte s využitím příkladů ze cvičení orientačními výpočty a experimentální metodou v MicroCapu usměrňovač s vyhlazovacím kondenzátorovým filtrem. Usměrňovač s filtrem je určený pro stejnosměrný zdroj s stabilizátorem výstupního napětí (stabilizátor je obvod zapojený do série s výstupem, v reálu třeba tranzistor nebo integrovaný obvod, předává na výstup ze vstupu napětí omezené na požadovanou výstupní úroveň). Stabilizátor pro svou činnost vyžaduje na vstupu v každém okamžiku alespoň o 1 V větší napětí, než má být stabilizované napětí na jeho výstupu. Požadované výstupní napětí stabilizátoru U2=(pořadové číslo studenta v kruhu v rozvrhu ELI) V, výstupní proud nejméně I2=(poslední nenulová číslice čísla paralelky v rozvrhu ELI) A, usměrňovač je jednocestný pro pořadové číslo studenta v kruhu v rozvrhu ELI v rozmezí 1-10, nebo dvojcestný pro vyšší. Určete potřebnou velikost špičkové hodnoty vstupního sinusového napětí U1 o kmitočtu 50 Hz před usměrňovačem, velikost filtračního kondenzátoru C a odečtěte ze simulovaných průběhů a dopočítejte úhel otevření usměrňovacích diod.

Poznámka: řešíte pouze usměrňovač a filtr v zapojení podle 5. příkladu, informace o vlastnostech stabilizátoru je pouze kvůli určení požadavků na napětí za vyhlazovacím filtrem, žádný stabilizátor ve vašem schématu zapojení nikam nepřipojujete!

Termín odevzdání: nejpozději 24 hodin před začátkem cvičení na mailovou adresu cvičícího, výsledky jako text v mailu + v příloze průběhy napětí a proudu jako obrázek (printscreen z MicroCapu) + použitý cir soubor pro MicroCap.

Poslední modifikace 25. 9. 2012, Zdeněk Horčík.