7. úkol z A7B31ELI

Navrhněte na základě příkladu Hradla1.CIR dekodér hexadecimálního displeje (znaky 0-9, A, b, c, d, E, F), každý student řeší podle svého pořadového čísla ve skupině logiku pouze pro 2 segmenty, pro segment odpovídající jeho (pořadovému číslu ve studijní skupině) modulo 7 a následující segment (student č. 1 segment A a B, č. 2 B a C, …, č. 7 G a A, č. 8 opět A a B, atd.). Studenti 1-7 používají pouze hradla NAND a invertory, 8-15 invertory, AND a OR, 16-20 pouze NAND, všechna hradla jsou z řady 74HC.. a mohou mít libovolný počet vstupů. Segment svítí při přivedení log. 1.

Termín odevzdání: nejpozději 24 hodin před začátkem cvičení na mailovou adresu cvičícího, v příloze Karnaughova mapa a schéma z MicroCapu jako obrázek + cir soubor pro MicroCap.

Poslední modifikace 12. 11. 2012, Zdeněk Horčík.