8. úkol z A7B31ELI

Nakreslete pro časový interval 50*(pořadové číslo studenta v kruhu v rozvrhu ELI) ns od počátku trvání vstupního skoku tvar signálu na začátku a na konci homogenního dlouhého vedení se zpožděním td=10*(pořadové číslo studenta v kruhu v rozvrhu ELI) ns a Zo=50 Ohmů při buzení napěťovým skokem 2 V na vstupu, vnitřní odpor zdroje signálu Ri=50 Ohmů a výstup je pro studenty s lichým pořadovým číslem nakrátko, Rz=0, pro studenty se sudým pořadovým číslem naprázdno, Rz=nekonečno.

Termín odevzdání: nejpozději 24 hodin před začátkem následujícího cvičení na mailovou adresu cvičícího jako obrázek.

Poslední modifikace 28. 10. 2012, Zdeněk Horčík.