X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku - 2007/2008

Na této stránce najdete základní informace a studijní materiály pro předmět X31EOS. Podklady jsou v průběhu semestru občas doplňovány, postupně jsou však přesouvány a nové podklady jsou takřka výlučně umísťovány na EOS Wiki, tam jsou veškeré informace nejčerstvější.

Přednášky

Cvičení

Na cvičeních budeme používat volně dostupnou verzi simulátoru elektronických obvodů MicroCap9, příp. WinSpice. Tento software si můžete legálně nainstalovat i na svůj vlastní počítač:

Různé


MicroCap9 FAQ

Jak doplnit model další součástky

Např. pro doplnění modelu NPN tranzistoru BC109 v MC9 vybrat: Analog Primitives/Analog Devices/NPN, součástku umístit, kam je třeba, vyskočí okno s parametry modelu, vybrat řádek MODEL=, nahoře je pole Value, ťuknout 3 tečky, vyskočí okno, tam nakopírovat jako text parametry potřebného Spice modelu staženého odněkud z webu - od nás, z Hippa, najít Googlem po světě... Hledáme model pro jakýkoliv obecný Spice, z případné větší knihovny chceme vyjmout a sem umístit ten jeden jediný model. Od toho okamžiku schéma zná tuto součástku.

Příklad definice modelu BC109:

*BC109BP ZETEX Spice model Last revision 4/90 Low Noise *ZTX Si 4dB 20V 50mA 150MHz pkg:TO-18 3,2,1 .MODEL QBC109BP NPN(IS=1.8E-14 BF=400 NF=0.9955 VAF=80 IKF=0.14 ISE=5E-14 + NE=1.46 BR=35.5 NR=1.005 VAR=12.5 IKR=0.03 ISC=1.72E-13 NC=1.27 RB=0.56 + RE=0.6 RC=0.25 CJE=1.3E-11 TF=6.4E-10 CJC=4E-12 VJC=0.54 TR=5.072E-8 )

Jak udělat evropský odpor

Windows/Component Editor, najít Resistor, nastavit Shape: RESISTOR_EURO, zavřít okno, uložit. Všechny nové odpory budou vypadat jako obdélníček.

Nejde analýza, hlásí to "missing ground"

Přidejte do obvodu uzemnění, v každém obvodu musí být (označuje referenční uzel).

Nejde analýza, chová se to divně, možná to hlásí "loop"

Nemá nějaká součástka zkratované svorky? Při umístění součástky přes vodič se vodič nepřeruší...

Jak otočit součástku

Držte levé tlačítko myši a zároveň několikrát stiskněte pravé.

Jak udělat zpomalenou analýzu, kterou člověk stihne pozorovat

Spusťte Analysis/Transient, objeví se menu Scope/Animate Options, nastavte Delay.

Anim5 nefunguje

Obvod je pro demoverzi moc velký. Smažte třeba jednu sedmisegmentovku s dekodérem.

Na voltmetru má být nula, ale není

Vypněte si raději automatickou volbu rozsahu, aby vás nemátla mikroskopická napětí ve femtovoltech (fV).

Nemám MS Windows

MircoCap9 funguje pod Linuxem v simulátoru Wine.


Valid HTML 4.01 Transitional

Poslední modifikace 20. 5. 2008, Zdeněk Horčík.