TÉMATA PROJEKTŮ 31LBR NA ROK 2007/2008

Témata prací z 31LBR mají za cíl zpracovat komplexní projekt, který se na jedné straně dotýká hardwarového řešení a na druhém okraji vede k analýze získaných údajů, signálů... Rozsah práce by měl být asi 50 hodin, témata by měla být obsazena podle časové náročnosti 1-2 řešiteli, termín vypracování je nejpozději do 10.12.2007. Závěrem práce mají být podle typu úlohy konkrétní hardware, programy, doporučení pro měření..., ve všech případech co nejstručnější, avšak úplná a srozumitelná zpráva o projektu (dokumentace programů, schéma...), dostatečná pro další použití výsledků.

Téma Autoři; počet, jméno, e-mail
1. Oživení experimentální USB karty rozhraní, tvorba vzorových výukových úloh 1, přihlásit se
2. Připojení řetězce teplotních senzorů k PC a zpracování jejich dat 1, Lubomír Bartuška
3. Výukový a demonstrační modul pro vícefázové a krokové motory 1, Martin Černý
4. Rešerše možností řešení USB rozhraní pro vlastní konstrukce, příklady 1, Milan Valenta
5. Modul programovatelného fázového závěsu v CPLD 1, Jan Židek
6. Kalibrace záznamového pracoviště pro snímání pohybů prstu 1, přihlásit se
7. Možnosti pulsně šířkového řízení otáček malých stejnosměrných motorků 1, Ivo Vágner


Seznam skupiny s rozvrhy snad naleznete zde.
Za předmět 31LBR i za tuto stránku zodpovídá Zdeněk Horčík, některá témata dále vede Jan Havlík.

Poslední modifikace stránky: 21. 10. 2007.