Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

Algoritmy zpracování signálů - letní semestr 2002/2003


Pomůcky pro práci ve cvičení:

Referenční příručka maticového počtu v angličtině
Databáze signálů
Funkce pro načtení binárních dat do MATLABu: loadbin.m, loadwav.m
Užitečné informace lze nalézt též na stránkách kolegy Čmejly pro předmět CSS - Číslicové signály a soustavy nebo kolegy Hanžla pro předmět DZR - Digitální zpracování řeči

Hodnocení průběžné práce ve cvičení:


Program cvičení:

Opakování elementárních úloh

1.týden - Krátkodobé a dlouhodobé charakteristiky

 • Energie a logaritmická energie signálu (dlouhodobá, krátkodobá).
 • Dávkové a průběžné metody odhadu energie signálu.
 • SNR - signálu se šumem

  2.týden - Metoda sčítání přesahů (OLA), Filtrace signálu v kmitočtové oblasti

 • Implementace rozkladu a syntézy signálů (OLA)
 • Filtrace v kmitočtové oblasti do telefonního pásma
 • Srovnání filtrace ve frekvenční a časové oblasti (viz. CZS) - ve volném čase

  3.týden - OLA (metoda sčítání přesahů) + spektrální odečítání

 • Spektrální odečítání

  4. týden - Banky filtrů s nelineární frekvenční osou

 • Návod ke cvičení

  TÉMATA SEMESTRÁLNÍCH PRACÍ v letním semestru 2002/2003

  5.týden - Lineární predikce (LPC analýza)

 • Výpočet parametrů AR modelu z Yule-Walkerových rovnic (Autokorelační metoda)
 • Identifikace parametrů systému
 • Modelování signálů pomocí AR modelu
 • Návod ke cvičení

  6.týden - AR model - Kovarianční metoda řešení normálních rovnic

 • Definice metody, srovnání s autokorelační metodou
 • Spektrální rozlišení
 • Stabilita modelu
 • Rozlišení dvou sinusovek z malého počtu vzorků signálu

  7.týden - LPC - rychlé algoritmy výpočtu AR koeficientů, koeficienty odrazu

 • Durbinův algoritmus, Levinsonova rekurse - koeficienty odrazu, Burgův algoritmus
 • Řád modelu, kritéria pro určení řádu modelu

  8.týden - Kepstrální analýza

 • Možnosti zpětné rekonstrukce, liftrace - potlačování konvolučních šumů
 • Návod ke cvičení

  9.týden - Kepstrální analýza

 • LPC kepstrální koeficienty - vyhlazené odhady spektra
 • Kepstrální vzdálenost - detekce signálu v šumu
 • Návod ke cvičení

  10.týden - Aplikace koherenční analýzy

 • Kohereční funkce, průměrná koherence, časový vývoj koherence
 • Aplikace na detekci řečového signálu v šumu pozadí
 • Návod ke cvičení

  11.týden - Cvičení odpadá (přesun výuky dle fakultního harmonogramu)

  12.týden - LPC - vliv šumu na parametry AR modelu.

  13. týden - Prezentace semestrálních prací

 • Závazný termín odevzdání písemného zpracování semestrální práce platný pro všechny skupiny!!!

  14.týden - Zápočty a zkouškový test