Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

Číslicové zpracování signálů - cvičení
letní semestr 2001/2002

Pomůcky pro práci ve cvičení:
Referenční příručka maticového počtu v angličtině
Databáze signálů
Funkce pro načtení binárních dat do MATLABu: loadbin.m, loadwav.m
Užitečné informace lze nalézt též na stránkách kolegy Čmejly pro předmět CSS - Číslicové signály a soustavy či na stránkách k předmětu UCZ - Úvod do číslicového zpracování signálů

Hodnocení průběžné práce ve cvičení:


PROGRAM CVIČENÍ:

1. týden - Úvod. Modelování signálů

2. týden - Zvýrazňování signálu kumulační metodou v časové oblasti.

3. týden - Zvýrazňování signálu ve frekvenční oblasti.

4. týden - Filtrace v časové a frekvenční oblasti.

5. týden - DFT a autokorelační funkce.

6. týden - Odhady spektrální výkonové hustoty.

7. týden - Aplikace korelační analýzy.

8. týden - Spektrální analýza pomocí LPC

9. týden - Základy kepstrální analýzy

10. týden - Zpracování signálu ve více frekvenčních pásmech.

11. týden - Cvičení odpadá. (přesun výuky dle fakultního harmonogramu)

12. týden - Aplikace rekurentní filtrace.

13. týden - Prezentace semestrálních prací.

14. týden - Zápočty a zkouškový test