Program cvičení z předmětu Obvodová technika číslicových systémů 2003

místnost - týden.

405 - 1. Úvod do kombinační logiky, logické členy, návrh ze zadaných součástek (omezení dané výrobním sortimentem), kritéria hodnocení návrhu (dynamické chování obvodu, počet a druh hradel...). Karnaughovy mapy.

405 - 2. Samostatný návrh kombinačního obvodu, kreslení schémat a jejich popis.

405+362 - 3.+4. Kombinační obvod dle zadání, ověření v Orcadu (simulace hazardu), realizace na kontaktním poli.

405+362 - 5.+6.+7. Sekvenční obvod: klopný obvod D, posuvný registr z D, zpětná vazba přes hradlo XOR (a případně i synchronní čítač). Toto vše v Orcadu a na kontaktním poli.

405 - 8. Seminář - návrh ALU, zadání semestrálních projektů

405 - 9. Mikroprogram: realizace vybrané instrukce mikroprocesoru obsahujícího ALU navrženou v předchozím cvičení. K simulaci bude použit originální software.

405 - 10. Konzultace k samostatné práci

405 - 11. Mikroprogramový automat (řízení osvětlení čekárny), generátory CRC a pseudonáhodných posloupností (šifrování, HW klíče...), to vše za pomoci originálního softwaru. Konzultace.

405 - 12. Návrh adresových dekodérů a konstrukce paměťového pole složeného z pamětí RAM, ROM

405 - 13.-14. Prezentace samostatných prací