1) Navrhněte obvod pro kontrolu střídy TTL signálu o kmitočtu 50 Hz. Střídu indikujte na sedmisegmentovém displeji takto:

 

Signál v úrovni H            displej

 

40 až 60% periody             |~|_|

 

více než 60% periody           ~|~

 

méně než 40% periody           _|_

 

 

 

2) Navrhněte  obvod pro kontrolu frekvence  síťového napětí 220 V, 50 Hz. Na sedmisegmentovém displeji indikujte:

 

frekvence [Hz]         displej

 

49.5 až 50.5           nesvítí

méně než 49.5             L

více než 50.5             H

 

 

 

3) Navrhněte obvod pro řízení osvětlení v nádražní čekárně podle počtu přicházejících a odcházejících cestujících.   

 

 

 

4) Navrhněte budík, vstup jsou 4 BCD čísla HHMM z hodin, vyřešte způsob nastavení, opakované buzení po 1 a po 5 minutách.   

 

 

 

5) Navrhněte obvod pro řízení krokového motoru. Vstupem je 8 bitů s informací, o kolik kroků má motor změnit polohu, nejvyšší bit je směr. Buzení motoru je 2-fázové, obdélníky posunuté o 1/4 periody.   

 

 

 

6) Vymyslete cyklocomputer s měřením rychlosti, vstupje z kontaktu spínaného 1x při každé otáčce kola, obvod kola je 2050 mm.   

 

 

 

7) Vymyslete řídicí obvod ABS brzd do osobního auta, který vydá signál pro vlastní brzdový systém o prokluzu jednotlivých kol.  

 

 

 

8) Vymyslete řídicí systém  pro zabránění prokluzu kol při akceleraci u auta s 1 poháněnou nápravou. Při prokluzu jednoho kola je vydán signál k jeho přibrzdění, při prokluzu obou kol je vydán signál ke snížení výkonu motoru. Signály mají být aktivní, dokud trvá podmínka, která je vyvolala. Navrhněte požadavky na vstupní signály od snímačů jednotlivých kol.   

 

 

 

9) Navrhněte WATCHDOG k PC - pokud se během 1 minuty nezapíše na paralelní port správné  číslo,  vypne  a  po  15  s  opět  zapne počítač odpojením a připojením síťového napájecího napětí. "Správná čísla" tvoří posloupnost o 16 prvcích - navrhněte nebo použijte Grayův kód.   

 

 

 

10) Navrhněte teploměr, který měří s rozlišením 1 stupeň min. a max. teplotu od resetu.   

 

 

 

11) Navrhněte digitální měřič rychlosti větru se samostatnou indikací maxima, nulovanou zvláštním tlačítkem, rozsah 1 až 150 km/h, přesnost nejméně +/-5 % +/-2 km/h.

 

 

 

12) Navrhněte indikátor nebezpečí námrazy do auta s digitálním zobrazením teploty, který reaguje výstražným signálem na teploty pod +1 stupeň.   

 

 

 

13) Navrhněte semafor pro řízení obousměrného provozu tramvají při výluce  na 1 koleji. Obvod  hlídá přítomnost tramvají v regulovaném úseku podle optických snímačů průjezdu pantografu.   

 

 

 

14) Navrhněte hlídač zapnutých světel při opouštění auta. Obvod signalizuje třemi tóny 1 kHz o délce 0.2 s stav, kdy byla při otevření dveří zapomenuta rozsvícená světla poté, kdy předtím svítila a současně byly zavřené dveře a zapnuté zapalování, nic nesignalizuje v ostatních případech.   

 

 

 

15) Navrhněte dávkovač lyžařů na vleku, který má zabránit jeho přetížení. Obvod ovládá semafor s červeným a zeleným světlem na vjezdu k vleku s dobou jízdy 8 minut, počítá lyžaře na vleku (předpoklad: nikdo nespadne, za 8 minut vystoupí), pro méně než 16 lyžařů na vleku volí interval dalšího 4 s, pro méně než 32 dovolí interval 6 s, jinak 8 s, nedovolí více než 63 lyžařů na vleku.

 

 

 

16) Navrhněte obvod pro plynulou změnu intenzity osvětlení 1 tlačítkem. Krátký stisk znamená rozsvícení nebo zhasnutí, dlouhý stisk plynulou změnu od okamžité úrovně nahoru do maxima, poté dolů do 0, opět nahoru..., dokud je tlačítko drženo, při puštění si zapamatuje poslední stav.

 

 

 

17) Navrhněte cyklovač stěračů, u kterého je délka cyklu ovládána intervalem  mezi dvěma  stisky ovládacího  tlačítka. Funkce tlačítka: dlouhy stisk (více než 0,5 s) - trvalé zapnutí nebo vypnutí stěračů, krátký stisk - stěrače rpovedou jeden kyv, cyklovač začíná měřit dobu do dalšího stisku, pokud přijde další krátký stisk do - zapamatuje si interval (max. asi 15 s), provede 1 kyv, v nastaveném intervalu kyv opakuje. Pokud další krátký  stisk nepřijde do asi 15 s, přechází cyklovač do klidového stavu. Výstupem je relé s vinutím 12 V, 0,3 A, pro jeden kyv stěrače musí byt sepnuto na 0,2 až 0,5 s.   

 

 

 

18) Navrhněte ovládací obvod zadního stěrače osobního automobilu. Při krátkém stisku ovládacího tlačítka (do 0,3 s) stěrač 3 kyvy (asi 3 s) stírá a přechází do módu cyklovače s intervalem 5 s, vypnout ho lze dalším krátkým stiskem. Při dlouhém stisku tlačítka se po dobu jeho držení aktivuje ostřikovač a stěrač, stěrač pokračuje ve stírání ještě 5 s po puštění tlačítka. Výstupem je relé s vinutím 12 V, 0,3 A, pro jeden kyv stěrače musí byt sepnuto na 0,2 až 0,5 s.