Použití "SPEAKGRAMů" a vzdáleností pro vyhodnocení spektrálního odečítání ve strategii SPEAK


Úkol:

Vyhodnocení účinnosti spektrálního odečítání při použití pro předzpracování signálů v kochleárních implantátech.

Motivace:

Zvýšení odolnosti systémů pro sluchově postižené před nežádoucím rušením.

Pojmy:

Princip strategie SPEAK:

Použité předpoklady a zjednodušení:

Kritéria:

 1. SPEAKGRAM
  Znázorňuje časový vývoj hodnot energie v jednotlivých pásmech. Rozlišujeme:
  1. průběh energií ve všech pásmech
  2. předpokládaný výběr SPEAKu: 6 pásem s maximální energií
  Předložené obrázky naznačují tyto trendy: Toto tvrzení se pokusíme doložit určením vzdálenosti energetických spekter a výpočtem vzdálenosti vybraných maxim.

  SPEAKGRAM: průběh energií ve všech pásmech
  SPEAKGRAM: 6 pásem s maximální energií

 2. Energetická vzdálenost
  Podobnost SPEAKGRAMů - energetické spektrum od 150 Hz do 10 823 - vyjádříme eukleidovskou vydálenosti v dB:

  kde N je počet pásem (N=20). Energetické vzdálenosti jsou vyjadřovány pro energetické spektrum před SPEAKem a energetické spektrum po SPEAKu.

  Energetické vzdálenost

 3. Vzdálenost vybraných maxim
  Rozdíl mezi vybranými maximy vyjádříme jejich prostou vzdáleností:

  Vzdálenost maxim

  Vzdálenost vybraných maxim

Shrnutí

V předchozí části byl demonstrován vliv spektrálního odečítání na strategii SPEAK. Čistá řeč byla smíchána s nízkofrekvenčním šumem (cca do 3 - 4 kHz) v poměru SNR 0 dB. Byly pozorovány tyto jevy:

Vliv SNR: