Číslicové Zpracování Signálů

Podklady k prezentaci semestrální práce

Petr Fousek & Vadim Závodný

Zadání

 • Srovnání vyhlazených odhadů spektrální výkonové hustoty pomocí LPC, reálného kepstra a Welchovou metodou.

 • Odhady spektrální výkonové hustoty hlásky

  Parametry signálu: 1208 vzorků, fvz=8000 Hz, a8k.wav/16bit

  Welch-64 spektrálních čar. LPC-10. řád chybového filtru. Kepstrum-30 koeficientů.

  Změna parametrů metod

  Veliký počet vzorků pro všechny metody (Welch=256, LPC=18, Ceps=60)

  LPC model - kořeny v Z rovině

  Malý počet vzorku pro průměrovací metody (Welch=16, LPC=6, Ceps=10)

  LPC model - kořeny v Z rovině

  Změna parametrů signálu

  Vliv malého počtu vzorků se nejprve projeví na Kepstrálním odhadu: počet vzorků=256.

  Další snížení počtu vzorků se projevi na Welchově metodě: počet vzorků=32.

  Posuďte sami z čeho je schopna metoda LPC rekonstruovat odhad PSD (asi 1/2 základní periody hlasového signálu)

  Druhá polovina signálu je doplněná nulami. (min. délka segmentu pro metodu Welch)

  Vliv přítomnosti bílého šumu

  Signál + Šum s parametrem SNR= 30 dB

  Jediná Welchova metoda je ještě použitelná.

   


  Vstupní signál je generován pomocí 3 sinusových průběhů se stejnou amplitudou.

  f1=1300 Hz, f2=1400 Hz, f3=3300 Hz, fvz=8000 Hz.

  Optimální volba parametrů při délce signálu 8000 vzorků.

  Welch= 512, LPC= 8, Kepstrum= 200

  Je vidět, že i při velkém, počtu koeficientů se analýza pomocí kepstra míjí účinkem.

   

  Změníme řád na:Welch=128,LPC=80,Kepstrum=20.

  ....kepstrum se nezlepšilo, metoda LPC se rovněž příliš nemění, Welch již porušuje podmínku

  frekvenčního rozlišení.

   

  Zkusíme signál zašumět bílým šumem 0dB:

  ...Welchova metoda funguje, LPC rovněž, kepstrální analýza naprosto selhává. Při zkracování vstupní posloupnosti na minimum zůstává pouze metoda LPC, které je však potřeba hodně zvýšit řád.

  Jěště použitý m-file, ten je zde.