Zadání9.Potlačování šumu v řeči na bázi spektrálního odečítání