Řada 75XL       4-bitové jednočipové mikrokontroléry  

Paměť programu
- maximální velikost 64 K x 8 bitů

Paměť dat
- maximální velikost je 16 bank s velikostí 256 x 4 bity
- do paměti jsou mapovány registry, zásobník, I/O porty a periferie (časovače, A/D a D/A převodníky, přerušení, sériové I/O)

Programové registry
- maximálně 4 banky po osmi 4-bitových registrech
- 4-bitové registry lze spárovat na 8-bitové
- počet bank záleží na typu obvodu

Rychlost
- dva oscilátory na čipu: hlavní systémové hodiny ( max. 6.0 MHz ) a subsystémové hodiny (32.768 kHz) pro módy s nízkou spotřebou
- instrukční cyklus 0.67 us (6 MHz)
- délku instrukčního cyklu lze nastavit i programově (např. využít subsystémové hodiny)

Přerušení
- maximálně 7 vektorů, každý může mít 2 zdroje a tedy celkem může být instalováno 14 zdrojů přerušení
- při zpracování přerušení je automaticky přepnuta odpovídající banka registrů a není tedy třeba ukládat obsahy registrů

Periférie
- díky mapování periférií do prostoru paměti existuje velká variabilita připojených periférií na čipu aniž by to významně ovlivnilo architekturu obvodu (CPU a periférie jsou propojeny jen softwarově)

Napájecí napětí
- 1.8 až 5.5 V

Adresování
- adresovatelný prostor: ROM - 64 K x 8 bitů, RAM - 4 K x 4 bity
- paměť je možno adresovat 1-bitově, 4-bitově nebo 8-bitově

- akumulátor může mít také šířku 1, 2 nebo 8 bitů

Instrukční sada
- 4-bitové instrukce (přesun, komparace, aritm. operace, inkrementace, dekrementace)
- 8-bitové instrukce - jako 4-bitové, ale pracující s 8-bitovými slovy
- 1-bitové instrukce (set, reset, test, booleanovské operace) - mohou využívat 1-bitový akumulátor
- GETI instrukce - jakákoli instrukce o velikosti 2 nebo 3 byte může být nastavena jako GETI instrukce o velikosti 1 byte, což může drasticky zredukovat velikost programu předefinováním často používaných instrukcí. Takto lze nastavit až 48 instrukcí.Rozdělení typů

1) Pro všeobecné použití

Vnitřní struktura

- obvody: uPD750004, 750006, 750008, 75P0016
- 34 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 4kB, 6kB, 8kB, 16kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 512 x 4
- čítač/časovač: 4 kanály (8bit čítač, 8bit časovač, intervalový časovač, watch timer)
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- sériové rozhraní: 3 módy (3-drát, 2-drát, SBI)
- napájecí napětí: 2.2 až 5.5 V
- pouzdro: 42-pin DIP, 44-pin QFP
- použití: CD přehrávače, videorekordéry, bezdrátové telefony, domácí spotřebiče, fotoaparáty, radiozařízení, autoelektronika


2) Pro všeobecné použití (s RC oscilátorem na čipu)

Vnitřní struktura

- obvody: uPD750104, 750106, 750108
- 34 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 4kB, 6kB, 8kB, 16kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 512 x 4
- sériové rozhraní: 3 módy (3-drát, 2-drát, SBI)
- čítač/časovač: 4 kanály (8bit čítač, 8bit časovač, intervalový časovač, watch timer)
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- RC oscilátor na čipu pro hlavní systémové hodiny, krystalový oscilátor pro subsystémové hodiny
- napájecí napětí: 1.8 až 5.5 V
- pouzdro: 42-pin DIP, 44-pin QFP
- použití: CD přehrávače, videorekordéry, bezdrátové telefony, domácí spotřebiče, fotoaparáty, radiozařízení, autoelektronika


3) Pro všeobecné použití (s A/D převodníkem)

Vnitřní struktura

- obvody: uPD750064, 750066, 750068, 75P0078
- 32 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 4kB, 6kB, 8kB, 16kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 512 x 4
- sériové rozhraní: 2 módy (3-drát, 2-drát)
- čítač/časovač: 4 kanály (8bit čítač/časovač - 2 kanály, intervalový časovač, watch timer)
- generátor kmitočtu pro dálkové ovládání
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- A/D převodník: 8 kanálů (8 bitů)
- napájecí napětí: 1.8 až 5.5 V
- pouzdro: 42-pin SSOP, 42-pin DIP
- použití: AV zařízení, bezdrátové telefony, domácí spotřebiče, měřidla, lékařské přístroje, autoelektronika


4) LCD drive

Vnitřní struktura

- obvody: uPD753012, 753016, 753017, 753018
- 40 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 12kB, 16kB, 24kB, 32kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 1024 x 4
- sériové rozhraní: 3 módy (3-drát, 2-drát, SBI)
- čítač/časovač: 5 kanálů (8bit čítač/časovač - 3 kanály, intervalový časovač, watch timer)
- generátor kmitočtu pro dálkové ovládání
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- LCD řadič: 24/28/32 segmentů
- napájecí napětí: 1.8 až 5.5 V
- pouzdro: 80-pin QFP, 80-pin TQFP
- použití: CD přehrávače, videokamery, telefony, pagery, fotoaparáty, dálkové ovládání


5) LCD drive (s A/D převodníkem)

Vnitřní struktura

- obvody: uPD753036
- 44 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 16kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 768 x 4
- sériové rozhraní: 3 módy (3-drát, 2-drát, SBI)
- čítač/časovač: 5 kanálů (8bit čítač/časovač - 3 kanály, intervalový časovač, watch timer)
- generátor kmitočtu pro dálkové ovládání
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- LCD řadič: 12/16/20 segmentů
- A/D převodník: 8 kanálů (8 bitů)
- napájecí napětí: 1.8 až 5.5 V
- pouzdro: 80-pin QFP, 80-pin TQFP
- použití: AV zařízení, bezdrátové telefony, domácí spotřebiče, měřidla, lékařské přístroje


6) LCD drive (malé) (1)

Vnitřní struktura

- obvody: uPD753104, 753106, 753108
- 32 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 4kB, 6kB, 8kB, 16kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 512 x 4
- sériové rozhraní: 3 módy (3-drát, 2-drát, SBI)
- čítač/časovač: 5 kanálů (8bit čítač/časovač - 3 kanály, intervalový časovač, watch timer)
- generátor kmitočtu pro dálkové ovládání
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- LCD řadič: 16/20/24 segmentů
- napájecí napětí: 1.8 až 5.5 V
- pouzdro: 64-pin QFP (14x14 mm), 64-pin QFP (12x12 mm)
- použití: telefony, měřidla, fotoaparáty, dálkové ovládání, elektronické stupnice


7) LCD drive (malé) (2)

Vnitřní struktura

- obvody: uPD753204, 753206, 753208, 75P3216
- 30 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 4kB, 6kB, 8kB, 16kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 512 x 4
- sériové rozhraní: 3 módy (3-drát, 2-drát, SBI)
- čítač/časovač: 5 kanálů (8bit čítač, 8bit čítač/časovač - 2 kanály, intervalový časovač, watch timer)
- generátor kmitočtu pro dálkové ovládání
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- neobsahuje subsystémové hodiny
- LCD řadič: 4/8/12 segmentů
- napájecí napětí: 1.8 až 5.5 V
- pouzdro: 48-pin SSOP
- použití: CD a radio-kazetové přehrávače, měřidla, fotoaparáty, dálkové ovládání


8) Pro elektronické zámky

Vnitřní struktura

- obvody: uPD754144, 754244, 754264, 754202
- 13 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, přímé řízení LED)
- paměť ROM 2kB, 4kB (mask ROM)
- paměť RAM 128 x 4
- paměť EEPROM 16 x 8, 32 x 8
- čítač/časovač: 4 kanály (8bit časovač - 3 kanály, intervalový časovač)
- generátor kmitočtu pro dálkové ovládání
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- RC oscilátor (uPD754144,754244), krystalový oscilátor (uPD754264,754202)
- napájecí napětí: 1.8 až 6.0 V
- pouzdro: 20-pin SOP, 20-pin SSOP
- použití: elektronické zámky, přenos dat


9) Pro všeobecné použití (malé)

Vnitřní struktura

- obvody: uPD754302, 754304, 75P4308
- 30 I/O vývodů (vybrané: pull-up rezistory, otevřený kolektor, přímé řízení LED)
- paměť ROM 2kB, 4kB, 8kB (mask ROM, PROM)
- paměť RAM 256 x 4
- sériové rozhraní: 2 módy (3-drát, 2-drát)
- čítač/časovač: 3 kanály (8bit čítač - 2 kanály, intervalový časovač)
- generátor kmitočtu pro dálkové ovládání
- intervalový časovač je použitelný jako watchdog
- při čekání na uživatelský vstup může být procesor ve stavu standby
- napájecí napětí: 1.8 až 5.5 V
- pouzdro: 36-pin SSOP
- použití: videorekordéry, TV, AV zařízení, bezdrátové telefony, domácí spotřebiče, autoelektronika
Srovnávací tabulka

Funkce

kapacita
ROM

Časovač 8-bit
A/D
Sériové
rozhraní
I/O min.
V
DD
Pozn.
Označení
(uPD)
8-bit WDT Watch
42-pin 7500xx 4K až 16K 2 kan. 1 kan. 1 kan. - 1 kan. 34 2.2V -
7501xx 4K až 16K 2 kan. 1 kan. 1 kan. - 1 kan. 34 1.8V -
42-pin
+A/D
75006x 4K až 16K 2 kan. 1 kan. 1 kan. 8 kan. 1 kan. 32 1.8V -
36-pin 7543xx 2K až 8K 2 kan. 1 kan. - - 1 kan. 30 1.8V -
LCD driver
80-pin
75301xA 12K až 32K 3 kan. 1 kan. 1 kan. - 1 kan. 40 1.8V 24/28/32
segmentů
LCD driver
64-pin
7531xx 4K až 16K 3 kan. 1 kan. 1 kan. - 1 kan. 32 1.8V 16/20/24
segmentů
LCD driver
48-pin
7532xx 4K až 16K 3 kan. 1 kan. 1 kan. - 1 kan. 30 1.8V 4/8/12 segmentů
LCD driver
80-pin
+A/D
753036 16K 3 kan. 1 kan. 1 kan. 8 kan. 1 kan. 44 1.8V 12/16/20
segmentů