PowerPC 603e, 740, 750, 7400

Vypracoval Tomáš Olexa 12.4.2000

Společné rysy:

Superskalární 32-bit PowerPC RISC architektura

Power management

Cache a jednotka správy paměti (MMU)


Porovnání:

  frekv.   L1 L2 P[W] Vio/Vcore Specint95 Specfp95 MIPS Units
603e 300 x6 16/16 - 6 3.3/2.5 7.4@300 6.1@300 423@300 5
740 300 x8 32/32 - 8 3.3/1.9 11.5@266 6.9@266 550@300 6
750 400 x8 32/32 1M 8 3.3/1.9 12.0@266 7.4@266 733@400 6
7400 450 x9 32/32 2M 11 3.3/1.8 21.4@450 20.4@450 825@450 7


Jednotlivé procesory:

603e (Detailnější popis)

740/750 (Změny oproti 603e)

7400 (Změny oproti 740/750)


Méně známé pojmy:

Superskalární architektura
Architektura zpracovávající více než jednu instrukci v jednom cyklu

RISC
Méně jednodušších instrukcí => jednodušší dekódování, není potřeba mikroprogram

Pipelining
Pro instrukce delší než jeden cyklus - do jednotky vstupuje s každým cyklem nový vstup a vystupuje nový výsledek, ačkoli skutečná prodleva od vstupu na výstup je delší.

Fyzické adresování
Adresování přímou fyzickou adresou - opakem je např. adresování klíčem.

MEI
modified/exclusive/invalid - protokol udávající stav dané položky v cache. Procesory používají správná data díky tomu, že znají platnost dané položky.

Burst
Shlukovaný - přerušovaný přenos

Split
Přenos po jednom

Snooping
Špehování - používá se pro zjišťování koherence

Koherence cache
Koherentní je položka cache tehdy, je-li její obsah správný.