Vývojové a ladící prostředky rodiny mikrokontrolérů H8/300

Kompilátory a pro ladění:
  CSH83 C-Spy
  GCC a GDB
  HDI
Vývojová prostředí:
  CIDE
  HEW
   
Vývojové desky a emulátory:
  Vývojová deska EVB H8/3048F
  Emulátor E6000
Ostatní podpůrné programy:
  Flash Programmer
  MakeApp
   


Program CSH83 C-Spy  
Program CSH83 C-Spy je kompilátor a ladící program pro mikrokontroléry rodiny H8/300 od firmy IAR Systems. Může komunikuje se simulátorem EVB. Demoverzi lze spustit pod Dosem. Prostředí je grafické a využívá standartní prostředí editoru UI. V prostředí UI je přednastaveno volání kompilátoru a debbugeru.


Pro program v jazyce C (assembleru):
  při přeložení volám program: Icch83 -z9 -1i -W16 -v1 -mt -c -e -gA -P -L
  při ladění volám program: CSH83 -v0 soubor.o {volby}

Popis parametrů:
 -P   vygeneruj kód pro PROM
 -g{OA}   povolení globální kontroly
 -mt   vyber model paměti: tiny
 -v1   vyber rodiny mikrokontroléru: H8/300H 64K
 -1{di}   nastav přesný int nebo double
 -w   zakaž warnings
 -z{0-9}   optimalizuj na velikost kódu
 -W{ss}   nastav velikost zásobníku na ..
 -c   zkonvertuj 'char' na 'signed char'
 -e   povol kompilaci kódu závislého na architektuře
 -Lprefix  vygeneruj a list soubor


A takto vypadá verze ladícího programu pod systém windows. Obsahuje oproti Dosové verzi standartní knihovny ANSI-C. (Tj. assert.h, ctype.h, stdarg.h, setjmp.h, stdio.h, stdlib.h, string.h, math.h, iccbutl.h).Programy GCC a GDB  Zpět
Programy gcc a gdb jsou od firmy Cygnus System. Program gcc je kompilátor pracující pod systémem DOS a Linux. Program gdb je ladící program pracující též pod Dosem nebo Linuxem. Verze pro Linux a rodinu procesorů HITACHI h8/300h se nazývá h8300-hms-gcc a h8300-hms-gdb. Výhodou těchto programů je, že jsou to velmi mocné nástroje ke kompilaci a ladění a jsou k dispozici zdarma.

Program gcc běží v příkazové řádce. Obsahuje velké množství parametrů.Proto bych Vás chtěla odkázat na standartní manuálové stránky pod Linuxem nebo na soubor .pdf uvedený na konci těchto stránek. Dále je potřeba použít linker (je obsažen v balíčku h8300-hms-binutils).

Pro základní kompilaci lze spustit gcc s těmito parametry: gcc -mh -c -g test.c.

Program gdb běží v textovém režimu. Obsahuje standartní příkazy jako run, print, continue, help a break (nastavuje breakpointy).

Obsahuje tyto specifické příkazy pro tyto mikrokontroléry:
  target remote- nastavení ladícího protokolu při použití simulátoru EVB
  target hms- nastavení ladícího protokolu při použití HMS monitoru
  target e7000 - nastavení ladícího protokolu při použití emulátoru E7000
  target sim- nastavení ladícího protokolu při nepoužití externích zařízeních
  set machine h8300- nastaví typ rodiny mikrokontroléru na h8/300L
  set machine h8300h- nastaví typ rodiny mikrokontroléru na h8/300H
  set memory mod- nastaví typ modelu paměti (pro mikrokontroléry H8/500)


ukázka běžícího programu:
(gdb) target hms com1
Connected to remote H8/300 HMS system.
(gdb) load t.x
.text: 0x8000 .. 0xabde ***********
.data: 0xabde .. 0xad30 *
.stack: 0xf000 .. 0xf014 *


Program CIDE  Zpět
Program CIDE (C-Integrated Debugging Enviroment) je komplexní program pro ladění kódu pro rodinu čipů H8/300. Tento program je určen pro systém WINDOWS. Obsahuje mnoho funkcí pro ladění jako produkt HDI. Grafická podoba obou produktů je na vysoké úrovni. Po stránce funkčnosti nejsem schopna tento program porovnat, protože firma Hitachi dodává na své CD jen prezentaci tohoto produktu v PowerPointu.Program HEW  Zpět
Pogram HEW (Hitachi Emebedded Workshop) je prostředí pro kompilaci a ladění programu pro mikrokontrolér rodiny H8/300. Prostředí je podobné prostředí Microsoft Developer Studia. Obsahuje standartní knihovny jazyka ANSI-C. Další výhodou je tvorba projektu s multiuživatelskou podporou. Obsahuje velmi inteligentní editor. Ladící program je propojen s programem HDI. Celkově budí dojem uživatelsky příjemného prostředí. Demoverze programu je omezena na 2K uživatelského kódu v jazyce C.Program HDI  Zpět
Program HDI(Hitachi Debugging Interface) je grafické prostředí pro ladění a simulování zdrojového kódu C i ASM pro mikrokontroléry firmy Hitachi. Tento program může přímo komunikovat s emulátorem E6000 nebo simulovat čip H8/300 i H8S/2655.

V hlavním okně vidíme zdrojový kód. Velmi přehledným způsobem vidíme zde hodnoty paměti. Po stisknutí ikonky Registry v levé dolní části se objeví dialog s hodnotami vnitřních i systémových registrů. V "system status" vidíme nastavení mikrokontroléru - krystal, nastavení přenosu (pokud to máme propojený s emulátorem). Umí simulovat nejenom spouštění programu po resetu i bez něj, ale také krokovat instrukci po instrukci. Dále využívá k simulaci breakpointy.Vývojová deska EVB H8/3048f  Zpět
Deska EVB H8/3048f je vývojová deska pro tvorbu aplikací pro mikrokontrolér H8/3048. Obsahuje kromě paměti RAM a ROM, sériové linky pro komunikaci s PC a s uživatelem. Paměť RAM má velikost 128/256 bytů a paměť PROM má velikost 64/128 bytů.Má vyvedené vývody od I/O portů. Do aplikace lze připojit vývody pomocí kabelu a může nám tak EVB simulovat procesor. Celé zařízení je napájeno 5V. Lze použít s mnoha komerčními ladícími programy. Velmi zajímavá je cena této desky - dnes pouhých 200DM. S deskou je dodávána demoverze systému firmy IAR.Emulátor E6000  Zpět
E6000 je real-time emulátor mikrokontroléru rodiny H8/300. Je dodáván se programovým vybavením pod systém WINDOWS.

Emuluje paměť do velikosti 4Mbyte. Může obsahovat až 256 breakpointů, z toho jich může být 12 harwarových (od vnějších událostí), počítat reálný či relativní čas do 16 us. Dále obsahuje 4 logické sondy (propojené s přerušením od vnějších událostí), velký výběr výstupních hodin, automatické sledování spotřeby cílového zařízení.Program Flash Programmer  Zpět
Flash Programmer se používá pro přímé naprogramování paměti Flash v procesoru použitím sériové linky. Obsahuje příkaz pro mazání, naprogramování paměti Flash. Také obsahuje příkaz pro kontrolu, zda je paměť prázdná (před programováním).Pracuje pod systémem Windows.
Rozlišuje dva druhy programování - Mimic BOOT loader, Kerner already exist. V druhém případě očekává program, že paměť už obsahuje loader (nahrávač). Zaškrtnutím Mimic BOOT loader program nahraje BOOT loader při programování Flashky. Tj. úvodní zavaděč po restartu. Obě lze použít jak módu BOOT, tak USER.

Flash Programmer obsahuje:
Program MakeApp  Zpět
Program MakeApp je prostředí pro generování kódu pro mikrokontroléry rodiny H8/300. Generuje konfigurační podprogramy pro používání všech vnitřních perifériích - např. portů, seriových linek, A/D a D/A převodníků. Nejen to, ale tento program generuje i podprogramy pro obsluhu DMA zařízení. Tedy pomocí pár kliknutí myší vygeneruje obsluhu externích předdefinovaných zařízení.

 


Lze si dokoupit plug-in moduly CAN, HDLC, LCD. Např.modul LCD již obsahuje ovládací rutiny pro různé typy LCD řadičů. Dále si lze dokoupit softwarové knihovny pro používání PID, DSP algoritmů, generování fontů, grafiky, různých protokolů (CAN, I2C). Dále prostředí obsahuje sériový terminál.

 


Tento program stoprocentně ušetří čas při návrhu aplikace. S jeho širokou výbavou se řadí mezi programy, které by neměly chybět u programátora. Jeho využití lze zvlášť ocenit při vývoji n-té aplikace pro stejný mikrokontrolér.

Zpracovala :Dana Drexlerová dne 2.4.2002