TMS320C6416

Signálový procesor s pevnou řádovou čárkou

 

 

Charakteristika součástky

Popis

Popis CPU (DSP jádro)

Mapa paměti

Popis skupin signálů

Konfigurace součástky

Vývojová podpora

Kompatibilita součástky

Vypracoval : Vladimír Stejskal