MLYNÁŘ Josef

Přehled typů pamětí

Základní klasifikace rozděluje paměti na RAM (Random Acces Memory) a ROM (Read Only Memory)