Semestrální práce z předmětu SCS (Speciální číslicové systémy)

Srovnání vlastností digitálních signálových procesorů určených pro řízení motorů v průmyslových aplikacích.
Procesory ADMC 330, ADMC 331, ADMC 401.
Speciální Číslicové Systémy, Josef Tajtl student ČVUT FEL, Praha