Martin Kuča – 2002

DSP Texas Instrument TMS320C64xx

Úvod

Historie a vývoj

Základní údaje C62xx/C64xx

Architektura C64xx, rozdíly oproti C62xx

Paměti, periferie, DMA, externí sběrnice

Benchmarky, srovnání C64xx s C62xx

Popis variant DSP C64xx

Literatura