Úvod     DSP procesory     Texas Instruments TMS320C50     Motorola 56k     Intel Celeron     Závěr

Srovnání architektury vybraných procesorů na základě implementace jednoduchého programu

Vypracoval Michal Olexa, 2003

Cílem tohoto projektu je porovnat 3 různé procesory s odlišnými architekturami pomocí implementace jednoduchého FIR filtru. Zkoumanými kriterii jsou rychlost prováděné filtrace a složitost zdrojového kódu.

Pro tento úkol byly vybrány dva DSP procesory (Texas Instruments TMS320C50, Motorola 56000), jenž jsou klasickými představiteli procesorů s architekturou podporující číslicové zpracování signálu, třetím procesorem je Intel Celeron zasazený do PC stanice se systémem Windows. Na něm si ukážeme, v čem spočívá nevýhoda univerzálních procesorů oproti DSP při filtraci signálu.